Terapie psychologiczne

Metody terapeutyczne

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Na czym polega?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest obecnie najlepiej przebadaną, bardzo skuteczną metodą terapeutyczną. Znajduje zastosowanie zarówno w terapii dzieci, osób dorosłych jak i seniorów. Pomaga poradzić sobie m.in. z depresją i zaburzeniami lękowymi, ale może być także z powodzeniem stosowana w przypadkach kryzysu psychologicznego, odczuwania nadmiernego stresu, czy trudności w panowaniu nad emocjami. Opiera się na poznawaniu indywidualnego sposobu postrzegania i myślenia każdego człowieka. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik pozwala wpłynąć na odczuwane negatywne emocje i dysfunkcyjne sposoby reagowania.

Ile trwa?

Terapia poznawczo-behawiorialna w swoich założeniach była opracowana jako metoda krótkoterminowa, obejmująca 10-15 spotkań terapeutycznych. Umożliwia to szybkie poradzenie sobie z bieżącymi trudnościami i poprawę funkcjonowania. Jednocześnie możliwa jest także dłuższa praca pozwalająca na dokładniejsze poznanie ukrytych schematów myślowych i kluczowych przekonań. Dzięki temu następująca poprawa może być jeszcze głębsza i trwalsza.

Jakie daje korzyści?

  • jest bardzo skuteczna w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych
  • przynosi poprawę funkcjonowania psychicznego i daje narzędzia do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach w przyszłości
  • ma jasną strukturę i jest zorientowana na cel, dzięki czemu często sprawdza się jako terapia krótkoterminowa

 

Biofeedback EEG

Na czym polega?

Jest to nowoczesna metoda terapii wykorzystująca samodzielną regulację stanu psychofizjologicznego w oparciu o informacje zwrotne płynące z mózgu. Terapia jest skomputeryzowana i wykorzystuje gry elektroniczne jako nośniki informacji zwrotnej.

Ile trwa?

Pełny trening biofeedback obejmuje przynajmniej 30 spotkań treningowych do 3 razy w tygodniu. Każdy trening poprzedzony jest badaniem QEEG. Po 15 i 30 spotkaniach wykonujemy badania kontrolne w celu analizy wyników terapii. Czas jednej sesji wynosi ok. 50 min.

Jakie daje korzyści?

  • poprawa czynności bioelektrycznej mózgu w kierunku osiągnięcia szczytowej wydajności
  • uzupełnia proces terapii, m.in. ADHD, depresji, zaburzeń lękowych
  • pozwala osiągnąć optymalny poziom pobudzenia i redukuje podatność na stres

 

Metoda Feuersteina

Na czym polega?

Opracowana przez Re’uwena Feuersteina międzynarodowa metoda rozwoju i wzmacniania funkcji poznawczych. Opiera się na uelastycznianiu procesów myślenia i budowaniu trwałych nawyków. Rozwój odbywa się poprzez wzmacnianie wglądu we własny proces myślowy, kreowanie wewnętrznej motywacji zadaniowej oraz rozwijanie aktywnego podejścia do procesów uczenia się.

Ile trwa?

Cykl terapeutyczny obejmuje 1-godzinne sesje ćwiczeniowe przeprowadzane raz w tygodniu. Proces treningowy jest rozłożony w czasie na kilka – kilkanaście miesięcy, tak aby wyrobić odpowiednie nawyki.

Jakie daje korzyści?

  • poprawia funkcjonowanie szkolne
  • prowadzi do lepszego funkcjonowania społeczno-emocjonalnego
  • zwiększa zdolność rozwiązywania problemów

 

Newsletter: Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!

Wysyłając adres e-mail, akceptujesz  serwisu.